Imię i nazwisko: Mieczysław Kieca
Obecnie sprawowana funkcja: Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim

Wcześniej:  praca w Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Fotografów przy Związku Rzemiosła Polskiego

Prezes Zarządu w Krajowym Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach praca we własnym zakładzie Foto Kieca

Zastępca kierownika Referatu Harcerskiego w Śląskiej Komendzie Chorągwi ZHP

Namiestnik Harcerski w Komendzie Hufca Beskidzkiego ZHP

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera
Wydział Nauk Społecznych - Szkoła Liderów Politycznych Politechnika Częstochowska
Informatyka: Systemy sieciowe  - fotografia cyfrowa

Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki w Bielsku - Białej
Informatyka: Inżynieria oprogramowania - fotografia cyfrowa

Znam języki obce: angielski

W pracy jestem: komunikatywny, operatywny, konsekwentny w działaniu, potrafię pracować w zespole oraz kierować nim.

Moje dotychczasowe osiągnięcia:
Skuteczne realizowanie zadań miasta zgodnie z opracowaną i konsekwentnie wdrażaną strategią rozwoju Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 - 2020, której podsumowanie pokazuje odniesione sukcesy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju miasta wraz z sukcesami w aplikowaniu o środki zewnętrzne w ramach POKL i RPO oraz źródeł krajowych.

Realizowanie spójnej polityki zarządzania MZWiK oraz PwiK zakończone sukcesem w postaci zaaplikowania o środki pomocowe z Funduszu Spójności na realizację gigantycznego programu budowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie 4 gmin członków związku.

Utworzenie z Krajowego Cechu Fotografów - wiodącego cechu branży fotograficznej w Polsce.

Utworzenie i stała modyfikacja jednolitego serwisu branżowego  - fotograf.org.pl
Konsolidacja środowiska fotografów - aktywizowanie do działania i pomoc w powstawaniu nowych cechów branżowych w Łodzi, Radomiu, Wrocławiu i Poznaniu.

Otrzymałem:

Honorową Odznakę Rzemiosła, nadaną uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego za działania na rzecz branży fotograficznej (2006)

Nagrodę Osobowość Roku TOP 10 w Kategorii Polityka (2007)

Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa (2008)

Odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych (2010)

Nagrodę "Srebrny Promotor Orłów Agrobiznesu" (2010)

Nagrodę "Filar Gospodarki Śląskiej" (2011)

Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (2011)

Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" dla powiatu wodzisławskiego (2013)